Wat we doen

U wilt goede lessen verzorgen, maatwerk bieden aan leerlingen die door de huidige situatie een achterstand hebben opgelopen en tegelijkertijd uw docenten met plezier hun werk laten doen? Onderwijshelden helpt u met flexibele oplossingen voor uw vraagstukken.

WAAR KUNT U ONZE HELDEN VOOR INZETTEN?

De ene leerling kan wat extra uitdaging gebruiken, de ander juist wat extra aandacht. Met onze pool lost u in één klap meerdere vraagstukken op. Onderwijshelden kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor surveillance, leerlingbegeleiding, begeleiding bij profielwerkstukken en klassenopvang.

Heeft u extra surveillanten nodig? Behoefte aan extra hulp in de klas, zodat de docenten zich kunnen focussen op leerlingen die een achterstand hebben opgelopen? Heeft u opvang nodig bij lesuitval? Moeten er wat administratieve taken opgepakt worden? Of heeft u een heel ander idee? We denken graag met u mee.

Met scholen wordt afgesproken op welke dagen onze helden aanwezig zijn. Zo kunt u als school onverwachte situaties het hoofd bieden en tegelijkertijd bouwen op een vaste, ondersteunende laag in uw personeel.

Opgelopen achterstanden & extra surveillanten
De maatregelen rondom het coronavirus hebben een grote impact gehad op zowel het basis- als middelbaar onderwijs. Leerlingen konden niet meer naar school en moesten thuis verder aan de slag met hun schoolwerk. De ene leerling ging dit beter af dan de ander, waardoor achterstanden zijn opgelopen. Wilt u, als uw school weer opengaat, zich volledig kunnen focussen op deze leerlingen? Dan pakken de onderwijshelden uw andere werkzaamheden even op. Maar ook kunnen de onderwijshelden ingezet worden als surveillant tijdens de toetsweek. Zo heeft u meer capaciteit en kunnen toetsen verspreid over verschillende lokalen worden gegeven.

ONDERSTEUNING BIJ TOETS- EN EXAMENWEKEN

We beschikken over een groot aantal surveillanten die ingezet worden tijdens toets- en examenweken. Onze surveillanten zijn heer en meester in het toetslokaal en kunnen de volledige organisatie van uw toets- of examenweek voor u uit handen nemen.

Het belang van een goed geïnformeerde en geïnstrueerde surveillant moet niet onderschat worden. Daarom organiseren wij een training voor onze surveillanten. Zo hebben uw docenten alleen nog de rode pen nodig.

Onderwijshelden Basisschoolbegeleiding

Grotere klassen en leerlingen met behoefte aan extra hulp: een combinatie die het werk op een basisschool soms lastig maakt. Door het lerarentekort hebben steeds meer scholen moeite om het onderwijs te bieden dat zij voor ogen hebben. Daarom bieden onderwijshelden extra begeleiding wanneer dat nodig is.

Wij begeleiden leerlingen die net iets meer persoonlijke hulp nodig hebben om goed te presteren. Dit zijn leerlingen met een achterstand op het gebied van taal en/of rekenen, die moeite hebben om het tempo in de klas bij te benen of weinig zelfvertrouwen hebben. Ook bieden wij leerkrachten extra handen in de klas wanneer een klas bijvoorbeeld wordt verdeeld over de andere klassen vanwege een zieke docent.

Eigen lesmateriaal

Wij werken in principe met het lesmateriaal van de school, aangezien de leerlingen gewend zijn aan deze methodes. Het is echter ook mogelijk om gebruik te maken van ons eigen lesmateriaal dat door ons is ontwikkeld in samenwerking met basisschoolleerkrachten en pabo-studenten. De lesstof is gestructureerd opgebouwd en gaat uit van succeservaringen. Zo wordt het leren weer leuk!

Enkele uitspraken van basisschoolleerlingen:

“Als je op een leuke manier leert, kan leren heel leuk zijn”

“Ik ben erachter gekomen dat ik veel beter kan leren als ik het samen met iemand anders doe”

Onderwijshelden middelbare school

Doordat onze helden dagelijks op de school aanwezig zijn, gaan ze structureel aan de slag bij bijvoorbeeld lesuitval en surveillance, maar staan ze ook klaar bij plotselinge uitdagingen die zich voordoen. Zo kunt u als school ook onverwachte situaties het hoofd bieden en tegelijkertijd bouwen op een vaste, ondersteunende laag in uw personeel.

We gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe onze helden ervoor kunnen zorgen dat uw docenten meer tijd kunnen investeren in de kwaliteit van het onderwijs.

onderwijshelden-bsb-1
onderwijshelden-bsb-2
onderwijshelden-bsb-3
onderwijshelden-mb-1

EEN PAAR VOORBEELDEN

anika-vierkant

Anika

Anika heeft net haar studie Klinische Psychologie afgerond, begeleidt werkgroepen op de Universiteit van Amsterdam en begon jaren geleden al met het geven van examentraining, bijles en huiswerkbegeleiding bij Lyceo en Onderwijshelden. Nu werkt ze op een school in Purmerend als allround onderwijsheld. Ze doet de lesopvang, helpt met surveilleren en voert administratieve taken uit.

Op een andere school in Amsterdam geeft ze daarnaast ook steunlessen leesvaardigheid. Dat gaat haar goed af: “Ik geloof dat als ik zelf enthousiast ben, mijn leerlingen dat ook worden.“. Hoe leerlingen elkaar helpen vindt Anika inspirerend. Door haar bijbaan is ze nu ook het docentschap aan het overwegen. “Het contact met de leerlingen en hen zien groeien is het meest waardevolle aan deze baan.”

Wat we doen

Louise

Louise is net klaar met de bachelor Life Science and Technology en maakt zich op voor haar master. Ze begon als examentrainer scheikunde en biologie bij Lyceo en werkt nu voor Onderwijshelden als docentondersteuner en profielwerkstukbegeleider. In die laatste rol geeft ze de leerlingen sturing en fungeert ze als vraagbaak.

De uitdaging van het vak zit voor haar in het aanmoedigen van de leerlingen om het beste uit zichzelf te halen: “Het leukste aan deze baan is om leerlingen te motiveren dat ze het wél kunnen. Als ze dan onverwachts een goed cijfer halen, zie je ze groeien.

Of de toekomst voor haar in het onderwijs ligt, weet ze nog niet. Ze wil straks eerst haar master halen, maar: “Ik vind de afwisseling in het onderwijs leuk, dus ik ben het nu toch wel aan het overwegen.

img_5632.jpg-1

Rosa

Rosa studeert Bedrijfskunde in Rotterdam en werkt nu als basisschool onderwijsassistent bij Onderwijshelden. Ze begon met het begeleiden van opstap-trajecten en werkt nu als onderwijsheld.

1x per week ondersteunt zij de hele dag de juf van groep 7 in het lesgeven. “Op de basisschool zitten leerlingen met allerlei verschillende niveaus bij elkaar. Ik vind het mooi om in iedere leerling het stukje goud te zoeken en zo ook de juf te ondersteunen”.

Het onderwijs past goed bij haar en heeft haar laten inzien dat ze toch liever de sociale kant kiest binnen haar expertise in plaats van de cijfertjes.

Heeft u een vraag?

Wilt u meer weten over Onderwijshelden? Of heeft u een concrete vraag? We horen graag van u!